Iphone |

Länge sedan…

jag rastade kameran nu. Bristen på antalet ljusa timmar på dygnet har naturligtvis varit en bidragande orsak, men även att lusten har inte funnits där. Senaste jag använde min kamera var i oktober, sedan dess har den legat på hyllan och bara samlat damm. Men nu börjar det faktiskt rycka lite i avtryckar fingret så snart kanske det är dags igen.

Däremot har det blivit några bilder med mobilen då och då. Samtliga bilder är tagna med min iPhone och även redigerade i telefonen.

iPhone 4S (4.28mm, f/2.4, 1/11111 sec, ISO50)

iPhone 4S (4.28mm, f/2.4, 1/2513 sec, ISO50)