Iphone

Länge sedan…

jag rastade kameran nu. Bristen på antalet ljusa timmar på dygnet har naturligtvis varit en bidragande orsak, men även att lusten har inte funnits där. Senaste jag använde min kamera var i oktober, sedan dess Läs mer…

Av Tomas, sedan